تبلیغات
عشق نوجوونی - پسرهاآرزو می كنند كه دخترها این 10چیز را بدانند!


عشق نوجوونی
به نظر تو دوست داشتن بهتره یا عاشق شدن؟
گفت: دوست داشتن......
گفتم: مگه میشه؟همه آدمـا دلــشون میخواد عاشق بشـن.

گفت: اون کســی که عاشقه
مثل کسی میمونه که داره تو دریا غرق میشه
و اون کسی که دوست داره
مثل این میمونه که داره تو همون دریا شنا میکنه و از شنا کردنش لذت هم می بره

تو چشاش نگا کردم وگفتم: توچی؟
تو عاشق منی یا منو دوست داری؟خیلی آروم

گفت: من خیلی وقته که غرق شدم..........


1.پسرهاغیب گو نیستندبه آن ها واضح وروشن بگووییدچه می خواهید.

2.پسرهاعروسك خیمه شب بازی شمانیستند:حسادت آن هارا مقابل دوستانتان تحریك نكنید.

3.بدترین چیزبرای پسرهااین است كه ببیننددخترها معتادبه سیگارند.

4.پسرهاعاشق دخترهایی هستند كه ورزشكارند وبه اندامشان توجه می كنند.

5.دخترانی كه نمی تونند به حقیقت گوش دهند پس سوالی نپرسند!

6.ازپسرها انتظار نداشته باشیدهرچه در فیلم های رمانتیك وعاشقانه می بینند رابرای شما تكرار كنند.

7.پسری كه عاشق شماست،دوست دارد تنهاكسی باشد كه بااوحرف می زنید.

8.پسرهامعمولامهربانندودوست دارند برای خوشحال كردن شماتلاش كنند.بهتراست این رابدانید.

9.پسرهاهركاری می كنندتاتوجه دختری كه دوستش دارن را به خود جلب كنند.

10.پسرهااز مشاهده آشپزی دخترها به وجد می آیند!         

                 


+ یکشنبه 15 مرداد 1391 | 11:05 ق.ظ | الی

نمایش نظرات 1 تا 30
This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy