تبلیغات
عشق نوجوونی - نیستیم......!


عشق نوجوونی
به نظر تو دوست داشتن بهتره یا عاشق شدن؟
گفت: دوست داشتن......
گفتم: مگه میشه؟همه آدمـا دلــشون میخواد عاشق بشـن.

گفت: اون کســی که عاشقه
مثل کسی میمونه که داره تو دریا غرق میشه
و اون کسی که دوست داره
مثل این میمونه که داره تو همون دریا شنا میکنه و از شنا کردنش لذت هم می بره

تو چشاش نگا کردم وگفتم: توچی؟
تو عاشق منی یا منو دوست داری؟خیلی آروم

گفت: من خیلی وقته که غرق شدم..........


سه شنبه 5 فروردین 1393

                     آنچه میخواهیم نیستیم وآنچه هستیم نمیخواهیم

 

                     آنچه دوست داریم نداریم وآنچه را داریم دوست نداریم

 

                      وعجیب است هنوزامیدواربه فردایی روشن هستیم

 

                     ساعت هارابگذاریدبخوابندبیهوده زیستن نیازی به شمردن ندارد!

     

                  

 

 

 

 

                          


+ سه شنبه 5 فروردین 1393 | 12:21 ب.ظ | الی

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy