تبلیغات
عشق نوجوونی - آدم هاا.....


عشق نوجوونی
به نظر تو دوست داشتن بهتره یا عاشق شدن؟
گفت: دوست داشتن......
گفتم: مگه میشه؟همه آدمـا دلــشون میخواد عاشق بشـن.

گفت: اون کســی که عاشقه
مثل کسی میمونه که داره تو دریا غرق میشه
و اون کسی که دوست داره
مثل این میمونه که داره تو همون دریا شنا میکنه و از شنا کردنش لذت هم می بره

تو چشاش نگا کردم وگفتم: توچی؟
تو عاشق منی یا منو دوست داری؟خیلی آروم

گفت: من خیلی وقته که غرق شدم..........


پنجشنبه 7 فروردین 1393

             

               01e5bacd6657.jpg
 
 
 
                آدم ها فقط آدم هستند ٬ نه بیشتر و نه کمتر...

 

               اگر کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی آنها را شکسته ای

 

               و اگر بیشتر از این حسابشان کنی٬ آنها تو را میشکنند...

 

               بین این آدم های آدم٬ فقط باید عاقلانه زندگی کرد

 

               نه عاشقانه...


+ پنجشنبه 7 فروردین 1393 | 03:15 ب.ظ | الی

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy