تبلیغات
عشق نوجوونی - به زبون خودم میگم: دد جااااان روزپدرسانقا مبارك بولسون!


عشق نوجوونی
به نظر تو دوست داشتن بهتره یا عاشق شدن؟
گفت: دوست داشتن......
گفتم: مگه میشه؟همه آدمـا دلــشون میخواد عاشق بشـن.

گفت: اون کســی که عاشقه
مثل کسی میمونه که داره تو دریا غرق میشه
و اون کسی که دوست داره
مثل این میمونه که داره تو همون دریا شنا میکنه و از شنا کردنش لذت هم می بره

تو چشاش نگا کردم وگفتم: توچی؟
تو عاشق منی یا منو دوست داری؟خیلی آروم

گفت: من خیلی وقته که غرق شدم..........


                                            گفــت : با پدر یه جمـــله بســـاز


                           گفتــم: من با پدر جمله نمیســازم ، 
                                           

                            دنیــــــــامو می سازم!

                     عکس های روز پدر (روزمرد)

 

                      دخـتــَــر کـه بــاشی


             میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه


             دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ


             آغــوش گــَرم پـــِدرتـه


            دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــی


             کـه مـیتونی تو دستـِـت بگیـــری و


             دیگـه اَز هـــیچی نَتــَرسی


             دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه

 

              هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی


              چه بـاشه چـه نبــاشه


             قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان پـــِدرته


+ سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 | 08:35 ق.ظ | الی

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy